Bảo hành công trình trong thời gian sử dụng: Sản phẩm / vật liệu được cung cấp từ công ty chúng tôi sẽ được ghi đúng điều kiện bảo hành của nhà sản xuất hoặc đơn vị nhập khẩu chịu trách nhiệm và bảo hành đủ thời gian như thông tin đã cam kết. Điều khoản bảo hành được ghi chi tiết kèm sau thông tin chi tiết của sản phẩm.

Địa điểm bảo hành sản phẩm / công trình: tại nơi mua hàng hoặc nơi thi công công trình dịch vụ. Khách hàng cần cung cấp địa chỉ, mô tả thông tin, hình ảnh là cách phản hồi thông tin hữu hiệu

Các trường hợp bảo hành miễn phí 100% công và vật tư: Bảo hành sản phẩm bị lỗi do nhà sản xuất, công trình bị hư hỏng trong thời gian sử dụng do nguyên nhân chất lượng sản phẩm / dịch vụ thi công.

Danh mục sản phẩm được bảo hàng tại Thế Giới Ốp Tường – công ty Hồng Lam: